HågjelGaleus melastomus   (Rafinesque, 1810)

Størrelse: 34-42 cm ♂, 30-45 cm ♀. Maksimalt: 90 cm.

Utbredelse: Nordøst Atlanteren ned til Vest-Afrika. Også i Middelhavet. Vanligst i Sør-Norge.

Nasjonal rødliste: Ikke vurdert

IUCNs rødliste: Ikke vurdert

Om arten: Hågjelen, som tilhører rødhaifamilien (Scyliorhinidae), er uten tvil en av verdens vakreste haiarter med sitt karakteristiske utseende. Rygg og kroppssidene har sammenhengende mørke, ringformete flekker og haien kan ikke forveksles med andre arter i våre farvann.

Hågjelen er hovedsakelig en bunnfisk som livnærer seg av det den måtte finne på relativt dypt vann, da vanlig dybde for denne haien er 150-1000 meter. Føden består gjerne av krill, rekebarn, dypvannsreker, blekksprut, vassild og øyepål.

Arten er ovipar og har dermed indre befrukting. Etter en tid legger haien 5-7 brune hornkapsler som hver inneholder to egg. Disse legges på sand-/mudderbunn og klekkes om vinteren.