Kampanje

e9TPcQIFnzE

Hjelp Havets Haier mot overfiske. Et nasjonalt og internasjonalt lovverk mot dagens haifinneindustri må etableres slik at morgendagens barn og barnebarn kan oppleve havets mangfold.

Allerede 250 millioner år før de tidligste dinosaurene, altså for nesten 450 millioner år siden, så den første haien dagens lys. En grasiøs skapning, perfekt formet til sitt miljø gjennom evolusjon. Haien har overlevd de fem store masseutryddelsene som har skjedd på planeten jorden. Vil den overleve denne?

De siste tiårs intense haifiske har ført til en dramatisk nedgang i verdens haipopulasjoner og de fleste arter er kraftig redusert i antall, enkelte arter anslås å ha en nedgang på hele 90 %. Hvert år fiskes det mellom 70 – 100 millioner hai verden over, hvor mange av disse fiskes utelukkende på grunn av de verdifulle finnene. Dette fisket har ført til at haien i dag er den mest truede gruppe fisk som finnes i havet.

For å beskytte havets haier trengs et nasjonalt så vel som et internasjonalt lovverk. Hjelp Havets Haier ønsker å etablere en lov som fastslår at:

  • Haifinner som blir importert må ha fullstendig artsinformasjon – noe som vil sikre at truede haiarter ikke når det norske markedet
  • Haifinner som blir importert må ha fullstendig informasjon vedrørende fangstmetode, sted, dato og tidspunkt for fangst
  • Data for de ovennevnte punktene må være uavhengig etterprøvbare og holdbare ved eventuell granskning

 

Bli med oss - Hjelp Havets Haier