Støtt Hjelp Havets Haier


Omfanget av trusler mot havet og dets dyreliv har sett en kraftig økning de siste tiår. Teknologiske fremskritt har åpnet for større og mer effektive fiskeriflåter, ofte rettet mot områder tidligere ansett som utenfor rekkevidde. Forsøpling og forurensing blir stadig et større globalt problem. Og haifinne-industrien har økt i størrelse, noe som har ført til at mange haiarter nå står i direkte fare for å forsvinne fra verdenshavet for alltid.

En gang rik villmark blir nå plyndret i alarmerende fart, da ofte uten tanke på hvilke konsekvenser dette får for fremtiden. Den alvorlige mangelen på offentlig bevissthet rundt dagens situasjon i havet kan fort bety en økologisk katastrofe uten sidestykke i menneskets historie.
 
_________________________________________________________
 
Hva kan du gjøre for å hjelpe?

 __________________________________________________________________
 
Bli med HHH på Facebook
Del ditt engasjement, delta i diskusjoner og hold deg oppdatert på hva HHH foretar seg. Sammen kjemper vi for en bærekraftig forvaltning.          Bli medlem av HHH på Facebook >>>
 __________________________________________________________________
 
Kjøp kun miljøsertifisert fisk - MSC
76 % av verdens fiskebestander overbeskattes. Marine Stewardship Council (MSC) sertifiserer bærekraftige fiskerier.                                   Les mer om MSC her >>>
 __________________________________________________________________
 
Tips HHH om haifinner
HHH vil gjerne vite om restauranter og/eller markeder i Norge som omsetter haiprodukter.
Tips oss på epost: myhre@hjelphavetshaier.org eller Fyll ut skjema >>>
__________________________________________________________________

Lær mer om haier
Lær mer om disse fascinerende skapningene slik at du kan opplyse familie og venner om hvorfor vi trenger disse fiskene i verdenshavet. Les HHHs haifakta >>>
 __________________________________________________________________