Topp 20 haifakta

 • En del haiarter er helt avhengige av å svømme for å ta til seg oksygen og ville drukne uten. Disse mangler muskulatur som aktivt pumper vann over gjellene. Dette gjelder arter som blant annet hvithai, makrellhai, hammerhai og håbrann.
 • Haier er spesielt utsatte for overfiske grunnet sine sene reproduksjonsrate. En hvalhai kan for eksempel nå en alder av 30 år før den blir kjønnsmoden.
 • Haileveren er svært oljerik og fungerer som et oppdriftsorgan. Enkelte haiartet svelger også luft for å hjelpe til med sistnevnte.
 • Hunnhaier kan av og til få avkom uten kontakt med hanner. Dette er i vitenskapen kjent som partenogenese.
 • Haiens hud har en ru overflate. Dette skyldes placoidskjell (hudtenner) som i tillegg til mekanisk beskyttelse minsker haiens vannmotstand ved svømming.
 • Haiens skjelett er utelukkende bygd opp av brusk, noe som gjør den svært bevegelig.
 • Hammerhaiens spesielle utseende kan ved første øyekast virke som et evolusjonært feilsteg, men i virkeligheten øker det brede hodet haiens jaktegenskaper.
 • Tigerhaien er kjent som havets søppelkasse og i magesekken har forskere funnet alt fra bildekk, bensintanker og bilskilt til fisk, sjøfugl, delfiner og menneskerester.
 • En av de største haiene, storkjefthaien, ble oppdaget av vitenskapen så sent som den 15. november 1976 utenfor kysten av Hawaii.
 • Det ble tidligere antatt at haier ikke kunne utvikle kreft, noe som senere har blitt motbevist. Studier ved blant annet Johns Hopkins Universitetet har funnet opptil 40 svulster i haier.
 • Hvalhaien er verdens største fisk og kan nå en kroppslengde på mer enn 15 meter. Vekten kan komme over 12 tonn.
 • Oksehaien trives også godt i ferskvann og har blitt funnet i elver flere tusen kilometer fra kysten.
 • Hvithaier spiser i snitt ca 11 tonn mat hvert år. Det tilsvarer at vi mennesker skulle spist 500 kg i snitt hver pr år.
 • Haien har svømt rundt i verdenshavet i snart 450 millioner år og er dermed en av de eldste dyregruppene på jorden.
 • Totalt finnes det rundt 450 forskjellige haiarter, av disse utgjør kun 20 arter en potensiell risiko for mennesker.
 • Steven Spielbergs klassiker fra 1975, Haisommer blir sett på som den første ordentlige haifilmen i Hollywood, men 6 år tidligere spilte Burt Reynolds hovedrollen i filmen Shark. I denne filmen ble det brukt levende haier og en stuntmann døde under innspilling av en scene med rovfiskene.
 • Filmen Haisommer er basert på hendelser fra virkeligheten. I 1916 ble fire personer angrepet og drept av hai langs kysten av New Jersey.
 • 1/3 av alle haiarter er truet av utryddelse og de siste tre tiår har verdens haibestand sunket med ca. 70 %. Dette skyldes hovedsakelig menneskelig aktivitet i form av overfiske, habitatsendringer og forurensning.
 • Mennesket dreper flest haier, men også spekkhogger, krokodiller og seler er kjent for å spise hai regelmessig. Større haier spiser ofte også mindre.
 • Galeofobia er ordet som beskriver frykt for hai. Dette uttrykket kommer fra det greske ordet ”Galeos” som er en haitype.